Powered by ZigaForm version 2.9.6

Nöralterapi Kitabı ÖNSÖZ

Bu kitabımı, tamamlayıcı tıp – regülasyon tıbbı ve nöralterapi konusunda bana rehberlik eden bilgi ve becerisini benden hiç saklamadığı gibi hekimlik gelişimden bir babanın evladına yapamadığından daha fazlasını yapan, tamamlayıcı tıp konusundan dünyada çok saygın bilim adamlarının yanlarında bulunmama önderlik eden, hekimlik gelişimimde çok büyük emek sahibi olan tamamlayıcı tıp ve regülasyon tıbbının duayeni olarak bilinen, Almanya da en büyük tıp ödülü sahibi ve benim için çok kutsal olan değerli rahmetli hocam Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Horst Ferdinant HERGERT’İN şahsında Nöralterapi ve Regülâsyon Tıbbına emek vermiş bütün bilim insanlarına ithaf ediyorum…

Prof. Dr. Dr. Hüseyin NAZLIKUL

ÖNSÖZ

Nöralterapi bozulmuş olan beden fonksiyonlarının lokal anestezik (LA) maddeler kullanarak vejetatif sinir sisteminin (VSS) uyarılması sonucunda organizmanın regülasyonunun sağlanması ve beden fonksiyonlarının yeniden normale döndürülmesi esasına dayanan bir tedavi yöntemidir. Bu şekliyle hem tanı ve hemde tedavide kullanılan önemli bir tedavi metodudur.

Tıbbın asıl hedefi hastaları iyileştirmek yani diğer bir deyişle hastalıkların semptomlarını gidermek, rahatsızlıkları oluşturan faktörleri ortadan kaldırmak ve koruyucu hekimlik yaparak tam bir şifa sağlamak olmalıdır.

Hastaların sadece fiziksel ve kimyasal bedenlerini düzeltmek yeterli değildir; bununla birlikte yapılacak olan bir tedavi, kişilerin ruhsal ve enerji durumunun da regüle edilmesini kapsamalıdır. Kısacası artık insanların ruhsal ve enerji durumlarının da terapiye dâhil edilmesi gerekmektedir.

“Von Hering 1925: Nörovegetatif sistem geleceğin tıbbının en önemli öğelerinden olacaktır. Her kim ki Vejetatif Sinir Sistemini (VSS) anlar ve çözerse en önemli hekim olacaktır.” demiştir. Bu kitap 21.yy VSS anlayışıyla bütünlük içinde el alındı.

İnsan bedeni, parçaları, organları ve gözeleri biçim ve işlev bakımından bütünün hizmetinde bulunan organize bir bütündür. Bu bütünlüğü ve homeostazı sağlayan bedenimizde yer alan 500.000 km uzunluğunda olan Vejetatif sinir sistemi ve temel sistem tarafından sağlamaktadır.

Modern tıptaki gelişmelerin gerçekten baş döndürücü olmalarına rağmen ne yazık ki insanın bir bütün olduğu unutulmuştur. Laboratuvar testleri, US ve Radyolojik incelemelerle konulacak tanılar ise sadece fonksiyonel bozuklukları ve morfolojik değişiklikleri göstermektedir.

Son yıllarda modern tıptaki tanı ve tedavi sürecine psikosomatik faktörlerin de dahil edilmesi olumlu bir gelişme olmasına rağmen, tamamlayıcı tıp açısından bakıldığında bu durum bütünlükten hâlâ çok uzaktır. Modern tıptaki psikosomatik bakış açısı tamamlayıcı bir faktör olarak görünse de bütünleyici bir perspektiften yoksundur. Bu konuda geniş farklı yaklaşımını regülasyon tıbbı bakışıyla beş boyutlu sağlıklı beden adı altında Dr. Tijen ACARKAN ile birlikte kaleme aldığımız kitabın XI bölümünde bulabilirsiniz.

İnsan bedenini daha kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirmek gerekmektedir. Morfolojik bakış açısı fiziksel ve kimyasal doneleri içinde taşır. Oysaki, bununla birlikte fonksiyonel bütünlük ve bakış acısı da olaya dahil edilmesi gerekir. Söz konusu olan fonksiyonel bakış açısı, enerji ve kibernetik durumu da içinde barındırmalıdır.

Terapide başarılı olmanın ana koşulu tanının doğru konulmasıdır. Söz konusu olan diyagnostik yaklaşım kişiye özel olmalı ve kişide meydana gelen değişikliklerin zamansal ilişkisi ile fonksiyonel yapı göz önünde bulundurulmalıdır. İşte tamda bu durumda tamamlayıcı tıp ve regülasyon tıbbı ile modern tıp arasından köprü olabilecek metodun adıdır nöralterapi. Nöralterapi modern tıp içinde köken alan ve gelişimini oluşturan bir tedavi metodudur.

Nöralterapi hastalıkların tedavisinin vejetatif sinir sistemi üzerinden tedavi edilebileceği anlamı çıkmaktadır. Nitekim nöralterapi bu sisteme etki ederek uygulanmaktadır. Bozulmuş olan sinir sisteminin düzenlenmesi üzerinde en etkin tedavi şeklidir.

LA tedavi amaçlı kullanmasının üzerinde 100 yıldan fazla bir zaman dilimi geçmiştir. 1906 Yılında Prof. Dr. Spies LA kullanarak yaranın iyileşmesinin hızlandırıldığı, ağrının ortadan kaldırdığını ve bu etki süresinin kullanılan LA’lerin etki süresinden bağımsız olarak daha uzun süreli etki ettiğini yayınlamıştır.

Daha çok gözlem ve ampirik olarak elde edilen başarılar ışığında kullanılan bir metotken ağrı konusunda 1990 yıllarından beri yapılan bilimsel çalışmalar bu tedavinin anlaşılmasına katkı sunmuştur. Özellikle ABD Prof. Dr. Marcel Durieux LA etkilerini nöralterapi de yaptığımız gözlemlerle örtüştüğünü ortaya koymuştur. Durieux klasik modern tıp kapsamında ağrı araştırmaları üzerinde yapılan bilimsel incelmeler LA etki süresinde daha uzun sürdüğü ve sempatik sistem üzerinde bir düzenleyici etkisi olduğunu göstermiştir.

Bu gözlemler daha önce Dr. Huneke, Prof. Dr. Dr. H. F. Herget, Prof. Dr. P. Dosch, Prof. Dr. Spies, Prof. Dr. H. Heine, Prof. Dr. Pischinger, Prof. Dr. O. Bergmann, Prof. Dr. Hopfer, Prof. Dr. Lorenz Fischer, Prof. Dr. Kalpfleisch, Prof. Dr. Kellner, Prof. Dr. Kibler, örtüşüyor.

Almanya başta olmak üzere Avrupa da yaygın uygulanan bir tedavi şekliyken ülkemizde kısa bir zamana kadar bilinmiyordu.

Ben hekim olarak Nöralterapi ile 1993 yılından beri uğraşmaktayım. Her geçen gün daha da sevmeye başladım ve Nöralterapi uygulayarak yaşadığım gözlem ve mutlukları kendime saklamak yerine 2004 yıllında beri bunu Türk hekimlerine öğretmek ve ulaştırmak için sevgiyle ve büyük emekle vermeye aktarmaya çalışıyorum. 2004 yılında başlayan bu süreç içinde 3 Ulusal ve Uluslar arası katılımlı Nöralterapi Kongresi, 5 Nöralterapi Sempozyumu ve 89 adet en kısansı 2 günlük olmak üzere seminer eğitimleri organize ettim.

Tedavilerde aldığım sonuçlar yüz güldürücü. Nöralterapi ile vücudu bir bütünsellik içinde ele alıp, zaman ilişkisini iyi değerlendirip, geçirilen travmalar, ameliyatlar ve bozucu alan olacak tüm unsurlar dikkate alınarak bir tedavi protokolü belirlenir. Segmental yaklaşım ve o bölgenin sempatik gangliyon ve inervasyon ilişkisi hesaba katılarak, uygulanan tedavi sonucu fayda görmeyen hastam yüzde 15’dan azdır. Bunlar da doku hasarı olmuş veya cerrahi endikasyon kapsamına girmiş vakalardı.

Bu kitabın fikir ve oluşumu aşamasında, benden değerli yardımını ve desteğini esirgemeyen ve her zaman yanımda olan değerli asistanım ve yardımcım aynı zamanda kitaptaki birkaç bölümde (Bölüm I, II, IV, V, VI, XI) yazar olarak da bana destek olan özelliklede regülasyon tıbbı bakışıyla beş boyutlu sağlıklı beden konusunda ki çalışmaları değerlendirip toplayan ve bu kitapta yer almasına kaynaklık eden BARNAT Tamamlayıcı Tıp ve Nöralterapi Dergisinin imtiyaz sahibi ve IGNH ile BNR bünyesinde Nöralterapi konusunda eğitmenlik – eğitmen eğitmenliği yapan birkaç nedenden dolayı PC çökmesiyle yazdıklarımın kayıp olduğu ve bu kitabı tekrarda yazmak konusunda tamda vazgeçtiğimi belirttiğim anda tüm çabasıyla beni ikna eden ve sizinle buluşmasına kaynaklık eden sevgili güzel insan Dr. Tijen ACARKAN’a, kitabın içeriğinin hazırlanması sırasında sıkça başvurduğum kitap ve yayınların yazarı ve Giessen Justus Liebig Üniversitesindeki Tamamlayıcı Tıp Kürsüsünün kurucusu ve mesleki gelişimimde büyük emekleri olan çok değerli ve rahmetli hocam Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Horst Ferdinant HERGERT’e, İsviçre’de Nöralterapinin öncülerinden Bern Tıp Fakültesinde Nöralterapi ABD kürsü başkanı, Nöralterapi ve Regülasyon tıbbına sunduğu eşsiz ve kapsamlı katkılarıyla tüm dünyada saygınlık kazanmış olan ve Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz Nöralterapi kongrelerine içten desteği ile daima yanımda olduğunu hissettiren IGNH (Hunekeye Göre Uluslar arası Nöralterapi Derneği) Genel sekreteri ve BNR (Bilimsel Nöralterapi Derneği) onursal başkanı değerli dostum Prof. Dr. med. Lorenz FISCHER’E, 21.yy da Nöralterapinin bilimsel platformdaki duruşunda önemli katkıları olan İGNH Bilim kurulu başkanı ve BNR onursal başkanı sevgili dostum Dr. Hans BAROP’a, Nöralterapi konusunda ilk kapsamlı ders kitabını yazan ve benimde hocam olan rahmetli Prof. Dr. Peter DOSCH’A , Biyolojik Tıbbın önemli öncülerinden temel madde ve temel sistemin kavranmasında eşsiz çalışmaları olan literatürde kendinden sıkça bahsettiren değerli hocam ve dostum Prof. Dr. med. Hartmut HEINE’ye, Tamamlayıcı Tıp- KBB-Diş hekimi ve Mikro Aku Punkt Sistemin öncülerinden ve Ağız içi Akupunkturu geliştiren değerli hocam ve dostum Dr. M. Jochen GLEDİTSCH’e, Rahmetli değerli bilim adamı hocam Prof. Dr. Otto BERGSMANN, Relasyon Patolojisinin ve refleks tedavilerinin etki mekanizmasının kavranmasında önderlik eden Prof. Dr. Gustuv RİCKER’E, Nöroantomi ve VSS bütüncüllük içinde anlaşılmasına büyük emek veren rahmetli Prof. Dr. Marx CLARA, Dişlerin Nöralterapideki bozucu alan konusundaki üstün çalışmaları ve değerlendirmelerinden dolayı hocam Prof. Dr. Ernesto ADLER, Greifswald Tıp Fakültesi Anatomi ABD öğretim görevlilerinde Prof. Dr. Jürgen GİEBEL’E, Nöralterapinin Latin amerikada gelişiminde büyük emek sahibi olan Meksika – Mexico City Tıp Fakültesi Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp ABD başkanı sevgili meslektaşım ve dostum PD. Dr. Armin REİMERS, Nöralterapide kullanılan LA özellikle de Procain konusundan yapmış olduğu çok değerli çalışmalarıyla nöralterapiye büyük emek vermiş olan arkadaşım Dr. D. Hahn-Godeffrey’e, Ağrı tedavisinde LA öneminin yanı sıra Nöralterapinin kavranmasında bir ömür adayan hocam Prof. Dr. G. HOPFER’E, Avusturya Nöralterapi cemiyeti başkanı ve Avusturya Tamamlayıcı tıp bilim kurulu üyesi Dr. Wolfgang ORTNER’e, Yunanistan Nöralterapi Derneği Başkanı ve Avusturya Otte Bergsmann ödül sahibi sevgili dostum Dr.med.dent. Gerasimos PAPATHANASİOU’A , Biyofoton, Soft Lazer, Manyetik alan ve Proquant alanındaki buluşlarını tıbbın hizmetine sunan ve üzerimde büyük emekleri olan, 2004 yılında kaybettiğimiz biyofizikçi rahmetli Dr. rer. nat. W. LUDWIG’e, Türkiye de tamamlayıcı ve destekleyici tıp konusunda büyük emek veren ve bunun bilimsel tıpta yer bulmasına kaynaklık eden değerli bilim adamı ve de aynı zamanda kitaba önsöz yazmakla beni onurlandıran kadim dostum Prof. Dr. Cihan AKSOY’A, Türkiye de kalmama vesile olan ve bugün bu kitap Türkçe sizlerle buluşuyorsa bundan büyük emek sahibi olan ve de önsöz yazmakla beni onurlandıran sevgili değerli dostum Op. Dr. Aybars AKKOR’A, kitabın yazım aşamasında düzeltmeler konusundan sunduğu katkılarından dolayı sevgili arkadaşlarım Dr. Koray GÜRBÜZ’E, Almanca yazmış olduğum yazılarımı Türkçe’ye çeviren Dr. Ayşe KAYA ve Dr. Murat UNAN’A, editörüm sayın ……………..ve Nobel Tıp Kitapevleri sahibi Ersal BİNGÖL, kitapta manken olarak resimlerini kullanmamıza müsaade eden sevgili arkadaşım Talip ŞAHAN’A ve bu resimlerin çekimini yapan sevgili Zafer Günay GÜNDOĞDU’YA, Türkiye de nöralterapinin köken bulmasında bana yardımlarını esirgemeyen ve bu yolculukla bana eşlik eden tüm İGNH ve BNR Dr. Demet ERDOĞAN’A, Dr. Hasan DOĞAN’A, Dr. Neslihan ÖZKAN’A, Dr. Tijen ACARKAN’A, diş hekimi Tijen DÜRER’E , Doç Dr. Ülkü Türk BÖRÜ’YE, Prof. Dr. Kadir KAYA’YA, eğitimlerini tamamlamış ve devam etmekte olan tüm nöralterapistlere, kitabın hazırlanması için çalıştığım tüm bu süreç boyunca bana katlanan ve gerekli özveriyi göstermemde bana hiç yılmadan destek olan tüm aileme sonsuz teşekkürler….

PROF. DR HÜSEYİN NAZLIKUL

Sizi Geri Arayalım
KAYDI TAMAMLA

Dilerseniz Sol Tarafta Bulunan Form Aracılığıyla Arama Kaydı Bırakabilir Ya Da Telefon Numaramızdan
Bize Ulaşabilirsiniz 

+90 (212) 219 19 12